Zeker bij intensief gebruik van de spa worden de filterpatronen zwarr op de proef gesteld. Je ebschikt dus best over meerdere reserve filterpatronen. Zo kan de ene patroon in werking blijven als je de andere reinigt. De filterptroon reinig je best met Filter Cleaner. 


- Verwijder de patroon uit de filter en spoel die met een waterslang van boven naar beneden om loszittend vuil te verwijderen.

- Plaats nu de patroon in een emmer en voeg 1liter Filter CLeaner toe per 10 liter water. 

- Laat 16 tot 24 uur weken.

- Krachtig naspoelen met water tot alle vuilresidus verdwenen zijn.