De watertemperatuursensor is in veiligheid gesprongen of defect. 


Mogelijke oorzaken

- De spa staat opgesteld in een te lage omgevingstemperatuur;

- De spa heeft een watertemperatuur van 45°C bereikt;

- De watertemperatuursensor is door een andere oorzaak in veiligheid gesprongen;

- De watertemperatuursensor is defect. 


Oplossing

1

Indien de spa op een plaats staat waar de omgevingstemperatuur onder 5°C. kan dalen:

- Verplaats de spa naar een plaats waar het permanent 13°C. of meer is;

- Laat de spa 12 uren op kamertemperatuur komen;

- Schakel de spa opnieuw aan.

Indien je niet over dergelijke ruimte beschikt, berg de spa op. In de handleiding vind je de instructies voor de winterstalling van jouw spa.


2

Druk op de reset-knop (model geproduceerd voor 01/04/2015)

De productiedatum vind je op het witte label met de barcode onderaan de zijkant van controlebox.

Reset-knop E98

Druk met een voldoende lang en hard voorwerp op de 'reset'-knop aan de zijkant van de controlebox en wacht tot je een “klik” hoort.


Foutmelding E98 is niet verdwenen

- Jouw spa-model werd geproduceerd na 01/04/2015 en heeft geen reset-knop; 

- Na diverse reset-pogingen is de foutmelding niet verdwenen;

- De resetknop zit vast;

- De sensor intern in de controlebox is defect.

Registreer het probleem online bij de Service Dienst van Intex (www.intexsupport.be). Na ontvangst van de registratie stelt de dienst een geschikte oplossing voor.